میلر هریس

میلر هریس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 69

میلر هریس از داستان‌ها و رویاهای شهری جذاب معاصر، که کمتر هویدا هستند، برای سبک بوهمیایی مدرن‌ الهام گرفت است.همچنین از زندگی لندن الهام گرفته‌ شده که روی هر دستورالعمل ساخت عطری تأثیر می‌گذارد. با دقت بسیار عطرها را می‌سازند و همیشه از مسئولیت‌ خود در قبال سیاره‌ شان آگاه هستند. همراه طبیعت کار می‌کنند... هرگز خود را عاری از قیود نمی‌دانند و تلاش می‌کنند که رایحه‌هایی نه از مواد صنعتی بلکه طبیعی بسازند و تنها وقتی از مواد صنعتی استفاده می‌کنند که هیچ مادۀ خام جایگزینی وجود نداشته باشد. در نتیجه، عطرهای‌ این برند بیشترین سطح مواد طبیعی را دارند. 

آن های می گویند:
"ما گیاهخواریم. از خشونت آزادیم. با هرکدام از کارهای‌مان، گام‌های کوچکی به سوی سیاره‌ای بهتر برمی‌داریم."

میلر هریس