لوکسور فرگرنسز

لوکسور فرگرنسز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 2

یادداشتی از طرف برند: «لوکسور فرگرنسز یک مزون عطر انگلیسی است که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد.  مخلوقات اولیه‌ی این برند مثال‌های پویایی از عطرسازی بازار نیش و پیشنهاد کمپانی برای پست به سرتاسر دنیا است. »

لوکسور فرگرنسز