لوکربر میلانو

لوکربر میلانو

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : کوسوال گروپ
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 23

یادداشتی از طرف برند لوکربر میلانو : «سفر حس بویایی به کشورهای مختلف در سراسر دنیا برای کشف عطرهای منحصر به فردی که در ساخت آن‌ها بهترین مواد و طراحی ایتالیایی به کار رفته است.»

لوکربر میلانو