لادنیکا

لادنیکا

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : روسیه
تعداد محصول : 50

لادنیکا یک برند بازار نیش عطرسازی روسی و یک پروژه‌ی هنری می‌باشد، که ایده اصلی آن خلق عطرهایی است که بتوانند زیبایی و ذات روسیه و مردمش را نشان دهند. 

لادنیکا