هِرو گَمبز پاریس

هِرو گَمبز پاریس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 19

هرو گمبز، فعالیت خود را به عنوان طراح داخلی و طراح گل شروع کرد. با توجه به رویکرد ادغام عناصر طبیعی در طراحی داخلی و مبلمان لوکس، مانند صندلی گندم و مبلمان گل رز، گسترش این روند به عطرهای خانگی و داخلی، پیشرفتی طبیعی بود. شمع‌ها و اسپری‌های اتاق سرانجام به تولید مجموعه‌ای از عطرهای شخصی منجر شدند. در حال حاضر، هرو گمبز به طراحی گل، عطرهای لوکس منزل، شمع‌های تزئینی و عطرهای دارای مواد اولیه‌ی با کیفیت تولید فرانسه می‌پردازد.

هِرو گَمبز پاریس