هرسیپ

هرسیپ

محور فعالیت : مد
کشور : ژاپن
تعداد محصول : 3

هرسیپ در نتیجه‌ی مشارکت خلاق جهانی در پاریس، نیویورک و توکیو ایجاد شده است و خانه‌های مد آن سبک‌های زنان معاصر را تولید می‌کنند. ما با استفاده از «راز اشتیاق به خنکی» به عنوان مفهوم برند، اسرار چند وجهی پنهان را مشخص می‌کنیم و آن‌ها را در طراحی و عناصر عطرها و حس‌گرایی جنسی جدید رها شده توسط تعصبات بکار می‌گیریم. H لوگو جهان ناسازگار در حال شکل‌گیری را نمایش می‌دهد و این همان شکلی از آینده است که هرسیپ به دنبال آن می‌باشد.

هرسیپ