گالیمارد

گالیمارد

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 73

عطرسازی گالیمارد در سال 1747 میلادی توسط ژان د گالیمارد در گراس فرانسه تأسیس شد. ژان د گالیمارد، ارباب منطقه‌ی سرانون با کنت تورنک ارتباط داشت و یکی از دوستان نزدیک گوته بود. این عطرسازی همچنان پس از 250 سال با استفاده از روش‌های قدیمی ‌و مواد طبیعی از سنت کیفی سابق پیروی می‌کند.

گالیمارد