فلور د پوینت

فلور د پوینت

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 3

فلور د پوینت در سال 2017 راه‌اندازی شد و ساخته‌ای بدیع و ابتکاری است که کلمات را با رایحه‌ها ترکیب می‌کند. هر محصول با متنی آغاز می‌شود که داستان لحظه به لحظه‌ی زندگی، چشم‌اندازی از طبیعت یا تنها دنیای اطراف ما را روایت می‌کند. بنابراین هر داستان از طریق بویایی مجددا تفسیر می‌شود تا به عطری بدل شود. خواننده / رایحه آزاد است که نحوه‌ی زندگی کردن این تجربه را انتخاب کند!

فلور د پوینت