فارماچیا اس اس آنونزیاتا

فارماچیا اس اس آنونزیاتا

محور فعالیت : لوازم آرایشی
شرکت مادر : جیدا پروفومی
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 2

فارماچیا اس اس آنونزیاتا یکی از قدیمی‌ترین داروسازان ایتالیایی است، که احتمالا در قرن پانزدهم در صومعه‌ی مبارک وجود داشته است. امروزه، روش تولید با رعایت سنت و سبک خانه به شیوه‌ی تولید مدرن تغییر پیدا کرده است.

فارماچیا اس اس آنونزیاتا