الیکسیر عطار

الیکسیر عطار

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایالات متحده
تعداد محصول : 14

الیکسیر عطار، «ما تیم کوچک از بینی‌ها، هنرمندان و شیمیدان‌هایی هستیم که با استفاده از بهترین مواد موجود بر روی کره‌ی زمین به دنبال ایجاد تجربیات مختلف حسی از تمام گوشه و کنار دنیا برای شما می‌باشیم.» - یادداشتی از این برند.

الیکسیر عطار