کریس آدامز

کریس آدامز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 57

کریس آدامز، پاریس خانه عطرسازانی است که در هنر بدون زمان عطر ساختن مهارت دارند، که برای همیشه فراتر از مرزها رفته و عطرهایی تازه و مدرن به وجود می‌آورد. عطرسازی در خانه نابل، به ایجاد عطرها و رایحه های نوآورانه اختصاص داده شده است که نه تنها از کیفیت برتر برخوردار است بلکه با رایحه های بی نظیر خود شما را مسحور می‌کنند. آنچه که عطرهای ما را از بقیه مجزا می‌کند، توانایی آنها در درک اشتیاق افراد در سراسر جهان و اعتیاد جهانی به زیبایی است. این امر ما را در مسیری قرار می‌دهد که به کشف دوباره عطرهای خود بپردازیم، عطرهای خارق العاده ای ایجاد کنیم که به شما احساس فوق العاده داده و عطر لوکس مقرون به صرفه ای را در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به وسواس استاد عطر ساز ما، طراحی بطری های ما نیز از آثار طراحان مشهور اروپایی است تا بتوانند رایحه هایی را که توسط عطرسازهای به نام کریس آدامز ساخته شده اند، را در خود جای دهند. یادداشتی از برند

کریس آدامز