چبود میسون د پارفوم

چبود میسون د پارفوم

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 25

چبود میسون د پارفوم عطری فرانسه است که در سال 2002 رونمایی شد. این برند که در مون‌پلیه مستقر است، عطرهای شخصی تحریک آمیز و لوکس، شمع و خوشبو کننده هوا ارائه می‌دهد که بهترین سنت های عطرهای فرانسوی را با خلاقیت مدرن‌ ترکیب کرده است.

چبود میسون د پارفوم