کارتوزیا

کارتوزیا

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 27

در گفته های قدیمی‌ آمده است که در سال 1380 پدر صومعه کارتوزیان به نام سنت جیاکومو با خبر رسیدن ملکه جیوانا دآنجیو غافلگیر شد و به این منظور با زیباترین گل های جزیره یک گل آرایی در صومعه‌ ترتیب داد. آب گلها برای سه روز عوض نشد و وقتی گلها به دور انداخته شدند پدر متوجه شد که آب بویی ناشناخته گرفته است. او به نزد پدر شیمیدان رفت و او سرچشمه این عطر را تا «گاروفیلیوم سیلوستره کاپریس» دنبال کرد. آن آب اولین عطر کاپری شد.

از طرف دیگر تاریخ می‌گوید که در سال 1948 پدر صومعه فرمول های قدیمی‌عطرها را پیدا کرد و با اجازه از پاپ آنها را به یک شیمیدان از تورین داد که کوچکترین آزمایشگاه دنیا را ساخت و آن را «کارتوزیا» نامید که یعنی گواهینامه. 

در حال حاضر این سنت ادامه دارد و تولید محدود آن به معنی است که بتوانند از شما روش قدیمی‌ راهبان صومعه کارتوزیان استفاده کنند. تمام آماده سازی‌ها از محصولات خالص با کیفیت بالا انجام می‌شود و حتی محصول نهایی با دست بسته بندی می‌شود. اسانس به دست آمده از رزماری کوه مونته سولارو در محصولات مردانه استفاده می‌شود در حالی که اسانس میخک وحشی کاپری در عطرهای زنانه استفاده می‌شود.

کارتوزیا