بروکن اناتومی پرفیومز

بروکن اناتومی پرفیومز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایالات متحده
تعداد محصول : 4

داستان انسان هرگز از بدو تولد شروع نمی‌شود، بلکه زمانی شروع می‌شود که انسان می‌شکند و تبدیل به آن چیزی می‌گردد که قرار است باشد. پس انسان یعنی چیزی فراتر از یک داستان بزرگ و چیزی کمتر از خود واقعی ما.

ما به‌عنوان زن و شوهر، مثل یک خدمات اورژانس و پزشکی می‌خواهیم به کسانی کمک کنیم که از درون یا از بیرون شکسته‌اند و خرد شده‌اند.

عطرهای ما بزرگ‌ترین تجربه‌های زندگی را در اختیار شما می‌گذارند و ژرفای تازه‌ای به داستان پیروزی یا شکست شما می بخشند، درحالی که با لذت‌های نهفته در همان لحظه‌های گذرایی ارتباط دارند که شادی را برای ما به ارمغان می‌آورند.

بروکن اناتومی پرفیومز