بن پارفومر

بن پارفومر

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 30

بن پارفومر از تمایل به احیای عطرهای زیبا و هنری ، به یک روش معاصر و خلاق پا به دنیا گذاشت. «من همیشه عاشق عطرها بودم. عطرهای واقعی هنرمندانه. من عطرهای معتبر و خلاق را دوست دارم و عطر روز من با تمایلاتم در آن لحظه هماهنگ است. این همان ایده ای بود که باعث خلق بن پارفیومر شد. از آن زمان، عطارهای مشهور فرانسوی در این ماجراجویی به من می‌پیوندند تا زندگی را به عطرهای این خانه زیبا بیاوردند که در آن همه آزاد هستند که باشند و خلق کنند.» یادداشتی از برند

بن پارفومر