بودیسی  د ویکتوریوس

بودیسی د ویکتوریوس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 160

بودیسی د ویکتوریس یک برند عطر مستقل بریتانیایی است.

"ما نقطه عطفی در تاریخ را منبع الهام خودمان در نظر گرفته ایم و مجموعه‌ای از عطر های جنسیت-خنثی خلق کرده ایم که جوهره‌ای بریتانیایی و کیفیتی غیر قابل مقایسه با هر برند دیگری دارند. تک تک این بطری‌های افسانه‌ای به دست عالی‌ترین استادان بریتانیایی ساخته شده است و نمادی است از ارتباطی که این برند با فرهنگ و میراث بریتانیایی دارد. ادغامی از سنت، میراث و لاکژری کلاسیک و ابدی، بودیسی د ویکتوریس تجلیل بی رقیب زیبایی، قدرت و اشرافیت است."

بودیسی د ویکتوریوس