بهفامسن فرگرنس

بهفامسن فرگرنس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : مالزی
تعداد محصول : 14

بهفامسن فرگرنس از خانه‌های عطرسازی هنری است که در بورنئوی شمالی (در مالزی) فعالیت می‌کند. این برند توسط سونالی سعید و کریس مختار تاسیس شده است. عطرهای بهفامسن فرگرنس به‌صورت دستی و در تعداد محدود تولید می‌شوند.

بهفامسن فرگرنس