آکوا رواندا

آکوا رواندا

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : رواندا
تعداد محصول : 2

آکوا رواندا اولین عطرهای تولیدشده در جنوب صحرای آفریقا را در اختیار ما می‌گذارد (ساخته‌شده در رواندا). عطرهایی سرشار از روایح مشک، ترکیبات سبز، باطراوت، میوه‌ای که از بوی سرزمین هزار تپه الهام می‌گیرند و با استفاده از عصاره‌های محلی آفریقایی خلق می‌شوند.

آکوا رواندا