ای پی دوراند پارفومز

ای پی دوراند پارفومز

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : پرستیژ پارفومز
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 10

کلمه " دوراند " از واژه فرانسوی قدیمی به معنای "بادوام و قوی" گرفته شده است . پرستیژ پارفومز به صورت جهانی در 5 قاره از طریق شرکت های وابسته سرمایه گذاری مشترک با نمایندگان یا شبکه های توزیع محلی خاص و مستقیم فعالیت می کند. ما در سنت فرانسه از سال 1978 فعالیت خود را از یک کارگاه کوچک در چهاردهمین خیابان فرویدوو شروع کردیم . در سال 1982 زمانی که شروع کردیم به توسعه شرکتمون کارخانه ای را در ایوری راه اندازی کردیم و در سال 1990  برند خود را در سنت فلورنتین تأسیس کردیم . فرصت تجارت بین المللی موجود در پاریس غیرقابل انکار بود . شهرت این شهر برای عطرسازی لوکس ، آن را به مکانی عالی برای ایجاد برند پرستیژ تبدیل کرد .

 

ای پی دوراند پارفومز