انجلوس کریشنز الفکتیوز

انجلوس کریشنز الفکتیوز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : یونان
تعداد محصول : 13

در یادداشتی ارائه‌شده توسط این برند می‌خوانیم:

آفریده‌های هنری و دست‌ساز آنجلوس کریشنز الفکتیوز در یونان ساخته می‌شوند و کار عطرسازی آنها را نیز آنجلسو بالامیس انجام می‌دهد. آنجلوس کریشنز الفکتیوز ــ به‌کارگیری تکنیک‌های عطرسازی سنتی فرانسوی همراه با پیچش‌های مدرن و امروزی.

انجلوس کریشنز الفکتیوز