انامور

انامور

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : آلمان
تعداد محصول : 2

جلوه‌های تجملی و لوکسی که در چیزهای مادی به چشم می‌خورند، فقط بازتابی سطحی از این جلوه‌ها را به نمایش می‌گذارند. تجمل و شکوه حقیقی یعنی این‌که بتوانید خودتان را تعریف کنید و در مقام یک فرد همیشه آزادی خاص خودتان را در اختیار داشته باشید.

برند آنامور دقیقا همین ویژگی خاص را دنبال می‌کند: منحصر‌به‌فرد باشید ــ یعنی خودتان باشید!

آنامور با به‌کارگیری همه عناصر مهم، این امکان را به هر فرد می‌دهد که شخصیت خاص خودش را به نمایش بگذارد. بنابراین روند شکل‌گیری هر عطری همان‌قدر منحصربه‌فرد، ژرف، پیچیده و بازیگوشانه است که شخصیت خود ما انسان‌ها نیز چنین است.

انامور