املگو

املگو

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 4

آملگو یکی از برندهای عطرسازی مستقر در بریتانیا است که در سال 2016 تاسیس شد. چوب آگار یا همان عود درواقع عنصر کلیدی و اصلی عطرهای آملگو است. بنابراین عطرهای باشکوهی که توسط آملگو برای مردان و زنان ساخته می‌شوند، با تمرکز بر نت عود طراحی خلق شده‌اند.

املگو