الغبرا پارفومز

الغبرا پارفومز

کشور : ترکیه
تعداد محصول : 18

الغبرا پرفیومز ادای احترامی به شهر قدیمی دمشق «شهر یاس» و ادای احترامی به نوز محمد خیرالغبره، یکی از اولین «عطاران» در منطقۀ خاورمیانه، است. الغبرا برند عطر مستقلی است که از قلب یکی از قدیمی‌ترین شهر‌های کره زمین «دمشق سابق» در سال 1973 توسط محمد خیرالغبره پدید آمده است. دمشق معمولاً در جهان عرب «الشام» شناخته می‌‌‌شده و لقب آن نیز «شهر یاس» است. این برند از طریق هنر به زیبایی اصیل و گرمای شهر احترام می‌‌‌گذارد.

الغبرا پارفومز