الکساندر جی

الکساندر جی

محور فعالیت : طراحی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 34

هنرمندی فرانسوی که عمیقا به کشورش وابسته است، الکساندر. جی در مورد فرهنگ‌های دیگر نیز پژوهش می‌کند تا راه‌های خلاقانه‌ای را بیابد که قدرت خلاقه‌اش را به سمت جهانی جدید ببرد. امروزه تشنگی او برای زیبایی، او را به کشف مناطق متنوعی مانند نقاشی، مجسمه‌سازی و عطر می‌برد. 

این مرد شیک‌پوش علاقه‌مند است که داستان‌هایش را از طریق کلمات، یادداشت‌ها یا رنگ‌هایش با دیگران به اشتراک بگذارد. با تشنگی برای دانش، او دائما می‌خواهد یاد بگیرد. هر تجربه‌ی جدید فرصتی برای تحقیقی جامع است، زیرا این کمال‌گرا به دنبال فهم تکنیک‌های استفاده‌شده توسط صنعت‌گران است تا ایده‌هایش بتواند شکل بگیرند. 

الکساندر. جی معمار مواد و احساسات، از موادی استثنایی استفاده‌ی غیرمعمول می‌کند. او آنها را مجسم می‌کند، محدودیت‌های برای آفرینش ایجاد می‌کند تا به اشیایی که احساسات را برمی‌انگیزند زندگی بدهد.

الکساندر جی