الکساندرا گلاک

الکساندرا گلاک

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : روسیه
تعداد محصول : 18

الکساندرا گلاک یکی از برندهای روسی است که در زمینه عطرسازی نیش فعالیت می‌کند. این برند در سال 2018 توسط الکساندرا گلاک (عطرساز) تأسیس شد.

الکساندرا گلاک