1918 پارفوم نشنال

1918 پارفوم نشنال

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : رومانی
تعداد محصول : 2

1918 پارفوم نشنال یک برند عطر رومانیایی است که در سال 2020 تاسیس شد . پروژه عشق به رومانی به منظور ایجاد وحدت ملی و امید است . دو عطر مکمل که توسط تیمی از افراد آزاد در دوره ای که حداکثر انزوای اجتماعی وجود داشت ، ساخته شد . همه برای یک و دو برای همه !  عطرهای نیش ( با خلوص بالا ) رومانیایی . نماینده وحدت ملی ، عطر ملی است . تیم ما متشکل از عطار  آرتور تتو لندی ، یوانا پروان ، شرکت استودیو فرمی دبل ، کریستی پادوراریو ، ایپو پکیجینگ ؛ خالق برند 5 اموشن ، لابراتوار اندورفین است .

1918 پارفوم نشنال