جوزپه ایمپزبیل

جوزپه ایمپزبیل

ملیت : نامشخص

جوزپه ایمپزبیل : "پیشینه من به عنوان یک عطار قطعا متعارف نیست. من خودم را "aromatario"، "speziale"، پژوهشگر حافظه بویایی تعریف می‌کنم.

من شیمیدانم و در رشته Erboristical Techniques از دانشکده داروسازی دانشگاه پارما فارغ‌التحصیل شدم، جوانیم را بین گیاهان و درختان گذراندم، پناهگاه‌های ساکتی که طبیعت در آن مقصود خود را با تمام وجود بیان می‌کند.

تجربه بشری از انسان‌شناسی و مردم-گیاه‌شناسی در مراکش و ترکیه موجب اشتیاق من به جهان عرب شد؛ و همین طور عشق به رایحه‌درمانی و ورود تقریبا غریزی به جهان عطرها. 

پس از هرم شاعرانه، هرم بویایی آمد. این باور من است، بو قبل از عطر، شعر قبل از مولکول."

جوزپه ایمپزبیل