از لحاظ پخش بو «دیور هوم پارفوم» یا «دیور هوم اینتنس»؟

از لحاظ پخش بو کدوم یک بهتر هستند: «دیور هوم پارفوم» یا «دیور هوم اینتنس»؟

 

 

مطمئنا دیور هوم پارفوم

فردریک فردریک
1401/02/07

قطعا پارفوم

Atrafshan logo
عطرافشان
پشتیبانی سایت
عطرافشان
سلام کاربر گرامی
چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟