عطر دیور جوی

چرا به دیور جوی میگن بوی آب میده؟ رایحه آب چه عطری؟

a.as a.as
1399/07/17

بوی اب،بعیده دیورجوی اولش یه رایحه مرکباتی سبک وزیرپوستی داره که خیلی زودنت های گلی بهش اضافه میشن ومیشه گفت نت گل دراین عطرقالب هست،،شاید بخاطره ضعیف بودن گفتن مثل آب،چون بین عزیزان واژه ای باب شده که وقتی ازپرفورمنس عطری رضایت ندارن میگن مثل ابمعدنی هست،البته این عطرضعیف نیست ومیشه گفت متوسط به بالاهست.