کلاب د نویت اینتنس Edt یا Edp ؟

با سلام به اعضای محترم سایت عطرافشان،

آیا با توجه به افت کیفیتی کلاب د نویت اینتنس Edt در مدل های جدید، نسخه Edp ارزش خرید را دارد و از لحاظ موندگاری و پخش بو از  Edt بهتر است؟ و اینکه آیا نسخه Edp رایحه شبیه به کرید اونتوس را دارد؟

 

اولین پاسخ را شما ثبت کنید