یک عطر میخوام بوی چای کاملا حس بشه.

یک عطر میخوام بوی چای کاملا حس بشه.

اینکه نت چای داشته باشه کافی نیست. میخوام بوی چایی غالب باشه.

سلام....

وولانگ چا از نیشانه،از قوی ترین نتهای چایی که در عطری تست داشتم....رابحه چای خیلی بولد ه...پرفورمنس اش هم از بقیه عطرهای چای محور بهتره

Atrafshan logo
عطرافشان
پشتیبانی سایت
عطرافشان
سلام کاربر گرامی
چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟