فلفل ژاپنی

فلفل ژاپنی

Zanthoxylum piperitum;
فلفل کره‌ای، سانشو

فلفل ژاپنی
آیتمی جهت نمایش وجود ندارد