تالیسمنز کولِزیون پریزیوسا

تالیسمنز کولِزیون پریزیوسا

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : مندیتوروزا
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 1

« تالیسمنز کولِزیون پریزیوسا مجموعه‌ای از عصاره‌های معطری است که به‌ عنوان طلسم و زره زده می‌شوند. آغشته به روح، عشق تاریک و ژرف، هاله و الوهیت معطر. به پوست زده می‌شود و رنج، اذیت و آسیب را از فرد دور می‌کند. ناپل، شهر سان جنارو، شاهرگۀ پیدایش تالیسمنز کولِزیون پریزیوسا است. شهری که هم مقدس و هم کفرآمیز است و معجزۀ خون در آن معجزۀ عشق است. در سایۀ باستانی کوه لرزان وزوو، زمین خفته است و به‌آرامی در رویاهای آسمان‌‌‌ها و اخگرهای آتشین می‌تپد. بوی خاکستر، زباله‌سوزی و نحسی قرن‌‌‌ها سایۀ ابهام را ایجاد کرده است. از ورق بازی‌های احمق و کارگر ماهر در بازی Major Arcana، رویایی از آغوش رویانی دریا، عظمت ژرف کیهان سحابی و رستاخیز معجزه‌آسای خون مقدس؛ طلسمی وجود دارد که از شما محافظت می‌کند و به شما عشق می‌ورزد.» - یادداشتی از این برند.

تالیسمنز کولِزیون پریزیوسا