هیوبرت و ایزابل دو اورنانو، مالکان برند لوازم آرایشی سیسلی-پاریس، بنیاد سیسلی-دو اورنانو را در سال 2007 تأسیس کردند. این بنیاد با حمایت مالی سازمان فاندیشن د فرانس، بر حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، محیط زیستی و همبستگی در فرانسه و خارج از کشور اثرگذار است.


متخصصان و طراحان :

لورن برویر , دومیتیل برتیه , آمندین مری , اولیویه پسکاکس , دومنیک روپیون , جینین مونگین , ایزبل دو اورنانو 3 , هوبرت دو اورنانو

Eau d'Ikar-سیسلی او د اکار

sisley

Eau d'Ikar

icon مردانه
ناموجود
Eau Tropicale-سیسلی او تراپیکال

sisley

Eau Tropicale

icon زنانه
ناموجود
Izia-سیسلی ایزیا

sisley

Izia

icon زنانه
ناموجود
Soir d'Оrient-سیسلی سویر د اورینت

sisley

Soir d'Оrient

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2010-سیسلی ادو سویر 2010

sisley

Eau du Soir 2010

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2011-سیسلی ادو سویر 2011

sisley

Eau du Soir 2011

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2012-سیسلی ادو سویر 2012

sisley

Eau du Soir 2012

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2013-سیسلی ادو سویر 2013

sisley

Eau du Soir 2013

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2014-سیسلی ادو سویر 2014

sisley

Eau du Soir 2014

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2016-سیسلی ادو سویر 2016

sisley

Eau du Soir 2016

icon زنانه
ناموجود
Eau du Soir 2017-سیسلی ادو سویر 2017

sisley

Eau du Soir 2017

icon زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.