مرتب سازی بر اساس :

هیوبرت و ایزابل دو اورنانو، مالکان برند لوازم آرایشی سیسلی-پاریس، بنیاد سیسلی-دو اورنانو را در سال 2007 تأسیس کردند. این بنیاد با حمایت مالی سازمان فاندیشن د فرانس، بر حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، محیط زیستی و همبستگی در فرانسه و خارج از کشور اثرگذار است.


متخصصان و طراحان :

لورن برویر , دومیتیل برتیه , آمندین مری , اولیویه پسکاکس , دومنیک روپیون , جینین مونگین , ایزبل دو اورنانو 3 , هوبرت دو اورنانوتایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.