«الکساندر مارک یک برند عطر باسابقه و طراح لیبل به معنای واقعی کلمه است. الکساندر مارک از طریق محصولات عطری خود فصول داستانی را می‌نویسد که این عطرساز آن را سفر کشف تلقی می‌کند. این عطرها خاطرات یا رویاهای شرق را زنده می‌کنند – اثرات نامحسوس مناظر باورنکردنی آرام و لحظاتی که در آن زمان متوقف می‌شود.» - یادداشتی از طرف برند.


متخصصان و طراحان :

الکساندر مارک

Femme I-الکساندر مارک فم 1

Alexandre Marc

Femme I

icon زنانه
21,000 تومان
Femme II-الکساندر مارک فم 2

Alexandre Marc

Femme II

icon زنانه
431,000 تومان
Femme III-الکساندر مارک فم 3

Alexandre Marc

Femme III

icon زنانه
21,000 تومان
Femme IV-الکساندر مارک فم 4

Alexandre Marc

Femme IV

icon زنانه
431,000 تومان
Homme I-الکساندر مارک هوم 1

Alexandre Marc

Homme I

icon مردانه
431,000 تومان
Homme II-الکساندر مارک هوم 2

Alexandre Marc

Homme II

icon مردانه
431,000 تومان
Homme III-الکساندر مارک هوم 3

Alexandre Marc

Homme III

icon مردانه
21,000 تومان
Homme IV-الکساندر مارک هوم 4

Alexandre Marc

Homme IV

icon مردانه
431,000 تومان


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.