نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
استفان هامبرت لوکاس منتیوز

استفان هامبرت لوکاس منتیوز

داوطلبانه و نفسانی، گل پیچکی که با نوای حیوانات دل میرباید و اسانسی از جنگل دارد. این جمله ای است که استفان هامبرت لوکاس با ان جدیدترین عطرش «منتیوز» را توصیف میکند. این اسم عجیب «منتیوز» از نام اخوندک در حال عبادت الهام گرفته شده، حشره ای که در تصویرگرایی عطر در روی طراحی شیشه و همراه با تصاویر دیگر طراحی شده است. این یادگاری از دهه 90 است ؛عطری صریح، چیزی که در این سال های اخیر از روند عطرسازی فراموش شده ب...

ادامه

تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.