اونوم

اونوم

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : فیلیپو سورچینلی
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 28

فیلیپو سورچینلی بنیانگذار و کارگردان هنری عطرهای اونوم و تولید کننده عطرهای “d`excellence” است. رایحه های تولیدی این شرکت همگی از پشتوانه تحقیقات موشکافانه ای برخوردا هستند که ریشه در تاریخچه، سفرها و هنر فیلیپو دارند. وی اتحادیه SINE NOMINE را تاسیس کرد که مجموعه ای فراگیر در امر برگزاری رویدادها، سبکها و ارتباطات و سرچشمه اصلی و الهام بخش شرکت است. جایزه شهروند نمونه در 19 دسامبر سال 2015 به دلیل شایستگی هنری به فیلیپو اهدا گردید.

اونوم