فیلیپو سورچینلی بنیانگذار و کارگردان هنری عطرهای اونوم و تولید کننده عطرهای “d`excellence” است. رایحه های تولیدی این شرکت همگی از پشتوانه تحقیقات موشکافانه ای برخوردا هستند که ریشه در تاریخچه، سفرها و هنر فیلیپو دارند. وی اتحادیه SINE NOMINE را تاسیس کرد که مجموعه ای فراگیر در امر برگزاری رویدادها، سبکها و ارتباطات و سرچشمه اصلی و الهام بخش شرکت است. جایزه شهروند نمونه در 19 دسامبر سال 2015 به دلیل شایستگی هنری به فیلیپو اهدا گردید.


Ennui Noir-اونوم انوی نویر

UNUM

Ennui Noir

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Lavs-اونوم لوز

UNUM

Lavs

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Opus 1144-اونوم اوپوس 1144

UNUM

Opus 1144

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Rosa Nigra-اونوم رزا نایگرا

UNUM

Rosa Nigra

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Symphonie Passion-اونوم سیمفونی پشن

UNUM

Symphonie Passion

icon مردانه - زنانه
ناموجود
But Not Today-اونوم بات نات تودی

UNUM

But Not Today

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Quando rapita in estasi-فیلیپو سورچینلّی اونوم کواندو راپیتا این استازی

UNUM

Quando rapita in estasi

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Notre Dame 15.4.2019-فیلیپو سورچینلی نوتردام 15.4.2019

UNUM

Notre Dame 15.4.2019

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Lavs Limited Edition-فیلیپو سورچینلی لوز لیمیتد ادیشن

UNUM

Lavs Limited Edition

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.